Η υγεία είναι το ύψιστο αγαθό, γι’ αυτό πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα κάθε δημοτικής αρχής που σέβεται τον δημότη.