Σε μια ομάδα, όπου η δύναμη ανατέλλει στον έναν και δύει στον άλλον, το σημαντικό δεν είναι ποιος ξεχωρίζει, αλλά πόσο συνεχίζουν να λάμπουν μαζί!!!