Ένας σωστός και τίμιος αγώνας ξεκινάει πάντα με αγιασμό και τις ευλογίες απο τους πατέρες της εκκλησίας μας!!