Η πρόσφατη ενέργεια της Μαρίας Μανούκα να επικοινωνήσει άμεσα με τους συνδημότες της μέσω της δημιουργίας ενός ψηφιακού διαύλου αποτέλεσε ένα αξιέπαινο παράδειγμα και για τους υπόλοιπους συνυποψηφίους της.

Η πρωτοβουλία αυτή αντιμετωπίστηκε με θετικά σχόλια και αναγνώριση, καθώς αποδείχθηκε μια αποτελεσματική προσέγγιση για την ενίσχυση της συμμετοχής και της διαφάνειας στην πολιτική διαδικασία.

Ο δημιουργηθείς ψηφιακός διάλογος εν ονόματι «Η φωνή του Δημότη» επέτρεψε την ανταλλαγή απόψεων για ζητήματα που αφορούν τους δημότες του Κορδελιού – Ευόσμου. Η πρωτοβουλία αυτή αγκαλιάστηκε από τους πολίτες, καθώς η Μαρία Μανούκα κατέδειξε ότι ακούει τις ανάγκες τους και επιδιώκει να βελτιώσει την καθημερινότητά τους μέσω αυθεντικών και αποδοτικών προτάσεων.

Ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό γεγονός ήταν η ανταπόκριση και η επιθυμία άλλων παρατάξεων να μιμηθούν αυτήν την πρωτοβουλία προς όφελος του δεύτερου μεγαλύτερου δήμου της βορείου Ελλάδας. Αυτό αποδεικνύει ότι οι ιδέες που επιφέρουν θετικές αλλαγές γίνονται αποδεκτές και επιδοκιμάζονται, καθώς η κοινωνία επιθυμεί την πρόοδο και την ευημερία όλων των πολιτών.

Η ενασχόληση με τα κοινά πρέπει να έχει ως στόχο τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Η ιδέα της Μαρίας Μανούκα αποδείχτηκε επιτυχημένη και αν εφαρμοστεί σωστά και από άλλες παρατάξεις, τότε θα μπορέσει να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά το όποιο θετικό αποτέλεσμα για την κοινωνία.

Τα καλά, καλό είναι να λέγονται.